Tanio sprzet na 5GHz Firmowy dobry sprawdzony!

Discussion in 'Wireless Internet' started by =- Tomek D UJ=-, Jul 27, 2004.

 1. NOWY!
  Sektor Mars5GHz Solidna konsturkcja, swietne wykonanie.
  http://www.dipol.com.pl/sklep/a73111.htm  Uzywany dla testow! Panel tiltek - 940zl
  http://www.bestpartner.pl/index.php?d=ta5206


  Rewelacyjne osiagi, swietne wykonanie produkcja Canada,


  NOWY!
  Standard a b g
  pracuje w 2,4 oraz 5 GHz mozna
  AP dlink DWL - 7100 - 570zl
  NOWA!
  Karta 5GHz Proxima PCIMCIA - 440zl
  IEEE 802.11 a/b/g model 8480 - WD

  kontakt telefoniczny

  preferowany odbior osobisty lub kurier

  Tomasz
  607 178 471  --
  pozdrawiam
  Tomasz Rudnicki

  tel. +48 604 555 110
  fax (077) 4568911
  NIP: 754-250-33-79
   
  =- Tomek D UJ=-, Jul 27, 2004
  #1
  1. Advertisements

 2. =- Tomek D UJ=-

  Gator Guest

  ACH!!!
   
  Gator, Jul 27, 2004
  #2
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.